забота со вкусом!

«Joy» нектарлары   –  Tetra Pak асептикалык куюучу жабдыгы менен жабдылган жаңы, заманбап заводдо ѳндүрүлѳт.
«Joy» продукциясынын  таңгагы  - бул  алты катмарлуу  асептикалык  таңгак, ал азыктын баалуулугун 12  айга  чейин  сактайт.
«Joy» нектарлары   - бул  ак ниеттүү  1 литр.  Ал куюуга  ыңгайлуу   жана  Кыргызстандын рыногундагы  жаңылык.