ТҮЗ СЫГЫЛГАН НАКТА ШИРЕЛЕР

Кыргыз Республикасы өзүнүн суу ресурстары, күндүн арбындыгы жана түшүмдүү түздүктөрү менен атактуу. Түз сыгылган ширелерди өндүрүү үчүн бардык сырье, белгилүү Ысык-Көл берметинин биосфералык зонасындагы жемиштерди жана жашылчаларды кошуу менен, Кыргызстанда өстүрүлгөн.

Интеграцияланган бизнес модель жана агрардык секторду 100 % колдоо үчүн ферма чарбалары менен кызматташуу биздин өндүрүштү менчик сырье менен камсыздайт. «Organic» соода маркасынын ширелери – бул жергиликтүү, экологиялык жактан таза, жаңы бышкан жемиштерди жана жашылчаларды механикалык сыгуу жолу менен өндүрүлгөн, 100% түз сыгылган накта ширелер (NFC - not from concentrate).

Түз сыгылган ширелерди өндүрүү ар бир этапта санитардык-гигиеналык ченемдерди так сактоо менен алдыңкы европалык жабдууда жүзөгө ашырылат, бул эл аралык стандарттарга ылайык өнүмдүн жогорку сапатын кепилдейт.

 

Алма-алмурут ширесинин мисалында өндүрүштүк процесс:

 

«Organic» соода маркасы түз сыгылган ширелердин категориясында Кыргызстандын рыногунда алдыңкы марка болуп саналат. Өнүм Россия Федерациясынын Новосибирск шаарына, ошондой эле Казакстан Республикасына экспорттолот. Ошондой эле кээ бир европалык өлкөлөргө жеткирүүлөр жүзөгө ашырылды. «Organic» соода маркасынын ассортиментинде түз сыгылган накта ширелердин 7 түрү: алма, алма-алмурут, алма-өрүк, алма-кара өрүк, мультижемиш (алма, алмурут, алча), алма-сабиз жана алма-кызылча, ошондой эле калыбына келтирилген 100% накта томат ширеси бар.